Vår visjon

Visjon bibel & media skole bygger på disse fire visjons-pilarene