Vårkurset 2018 er igang!

…vårkurset er igang – ennå plasser ledige! I begynnelsen av september 2017 startet i underkant av 20 elever opp på høstkurset, noen av dem gikk bare går høstkurset, men nye har kommet til vår semestret. Jan Hanvold underviser i emnet «Skapende tro». Rektor Arne Pedersen, emnene Nådegavene, Den Hellige Ånd og NT-innledning. I tillegg til dette er det gjennom skoleåret flere lærere […]