Forsiden
Hva innebærer skoleåret?

Hva innebærer skoleåret?

Visjon bibelskole starter 1. september 2020

Dette er bibelskolen for deg som ønsker å tjene Herren med de gaver, talenter og kall som Gud har gitt deg. Ved at du studerer hos oss, vil du kunne oppdage kallet ditt, og bli utrustet til det Gud har kalt deg til.

Fyll ut kontaktskjema eller ring 32 21 13 00 og be om søknadsskjema.  Du kan også ta kontakt med rektor på mob 90919827 for brosjyre og skjema om dette er noe du kan tenke deg. Under vil du finne ut hva vi legger vekt på i programmet for Visjon bibelskole.


Hva innebærer skoleåret?

Åndelig / Kirsten praktisk lære: Daglig bønn og bibelundervisning som gjør deg istand til å søke Herren og klargjøre deg for tjeneste.

Praktisk: Kunnskap som blir omsatt til handling.

Områder du vil ta del i:

  • TV Visjon Norge er den første kristne 24 timers TV-kanalen i Norge, og er blitt et av de mektigste evangeliserings-redskapene i Skandinavia. Vi sender til hele Norden og flere europeiske land, og har en tverrkirkelig profil. Hver dag ber vi med mennesker til frelse og helbredelse. I den praktiske delen på bibelskolen, kan du velge blant annet velge TV. Du vil lære om hva som foregår i et studio, både foran og bak kamera og ta del i ulike arbeidsoppgaver.
  • Visjon Norges bønne-senter har fokus og bønn for vekkelse i Norge, Skandinavia og Visjon Norges virksomhet. Som student kan du aktivt delta i bønne senterets arbeid.
  • Callcenter er en viktig del av av vår virksomhet, enten det gjelder under programmet Studio direkte, eller oppringing til våre partnere på dagtid. Som student vil du bli delaktig i dette.
  • En av oppgavene er å hjelpe til på vårt nødhjelps-lager med sortering, pressing og pakking av klær med mere. Vi driver med et omfattende nødhjelps-arbeid i ulike land.
  • Administrasjons arbeid og diverse praktisk arbeid på Visjon Norge og Visjon Gjestegård er også endel av det praktiske arbeidet på skolen.
  • På Visjon gjestegård er det en barnehage. Du kan være en av dem som har ditt praktiske arbeid der.

Fagområder

Bibellinjen: Skapende tro, Hvem er du i Kristus, Hjertets tilstand, Den troendes autoritet, Eskatologi (endetid lære), Den nye skapningens realitet, NT-innledning, Efeserbrevet, Koloserbrevet, Åndens gaver, Den Hellige Ånd og ledelse.

Hvem kan delta?

Visjon bibelskole retter seg mot alle! Unge og gamle, kvinner og menn, som har et ønske om å bli en etterfølger av Jesus og se at Guds rike utbrer seg i Skandinavia og i hele verden.
Fordi vi bygger på Bibelen, anser vi det som elementært at deltakerne på bibelskolen avholder seg fra alkohol og rusmisbruk. Vi forventer også at deltakerne lever og oppfører seg som gode kristne og tar del i alle aktivitetene i bibelskolen.

Skolen er lagt opp med hovedsaklig en teoretisk del før lunsj og ulike praktiske oppgaver på ettermiddagen. Under konferanser o.l kan undervisning endres til kveldstid.


Menighet

Visjonskirken er menigheten i vår virksomhet. Dette blir din menighet så lenge du er elev, om du ikke har tilknytning til annen menighet i nærområdet.

Vaffelkirken

Evangeliseringsarbeidet knyttet til Vaffelkirken blir lagt stor vekt, i hovedsak er dette lagt til Drammen Torg på lørdager.


Misjons og nødhjelpsarbeid

I vårsemesteret vil det bli en misjonstur til et av de landene Visjon Bibel Center (VBC) driver nødhjelpsarbeid.