Vår visjon

Visjon Norge TV & Bibelskole bygger på disse fire visjons-pilarene